Regulamin sklepu internetowego MyTable.shop

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem domeny: www.mytable.shop jest: A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzew 19, 95-200 Pabianice, NIP: 729 25 04 649.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego MyTable.shop jest równoznaczne z zapoznaniem się, a także akceptacją oraz zobowiązaniem przestrzegania poniższego regulaminu.
 3. Klientem sklepu, w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży Produktu a także trybie postępowania reklamacyjnego, może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz cen Produktów, które znajdują się w ofercie sprzedaży, a także przeprowadzenia i anulowania różnych akcji promocyjnych a także wyprzedaży. 
 5. Dla spraw które nie zostały uregulowane w poniższym regulaminie, mają zastosowanie poniższe przepisy i ustawy:
  5.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  5.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  5.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),6.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Umowy Kupna które są zawierane za pomocą Sklepu MyTable.shop są zgodne z polskim prawem.

Definicje użyte w Regulaminie

 1. Sprzedawca / Usługodawca / Administrator: jest to właściciel sklepu internetowego, zarejestrowany jako:
  A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzew 19, 95-200 Pabianice, NIP: 729 25 04 649.
 2. CZAT – narzędzie do internetowej obsługi Klientów, umożliwiający wymianę informacji pomiędzy zalogowanym Usługobiorcom a Administratorem sklepu MyTable.shop, dzięki systemowi LiveChat.
 3. Sklep internetowy / Sklep: witryna dostępna pod adresem www.mytable.shop.
 4. Klient/Usługobiorca: podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub który już zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument: osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto: indywidualny panel, chroniony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zawierający zbiór zasobów w sklepie internetowym Usługodawcy, w tym zamówienia Usługobiorcy.
 7. Produkt / Towar: dostępna w sklepie ruchoma rzecz/przedmiot, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Regulamin: niniejszy regulamin sklepu internetowego MyTable.shop.
 9. Umowa Sprzedaży: Umowa Sprzedaży produktu zawarta między Klientem a sprzedawcą, a pomocą Sklepu internetowego.
 10. Karta produktu: podstrona prezentująca szczegółowe informacje na temat danego produktu, wraz z jego ceną, opisem, nazwą i przyciskiem umożliwiającym złożenie zamówienia.
 11. Zamówienie/Formularz Zamówienia: oświadczenie woli Klienta będące ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu ze Sprzedawcą.
 12. Formularz Rejestracji: formularz zamieszczony na stronie MyTable.shop umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Newsletter: darmowa, elektroniczna usługa umożliwiająca Usługobiorcy na subskrybowanie oraz otrzymywanie na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, informacji od Usługodawcy o aktualnej ofercie sklepu, wybranych promocjach, życzeniach okolicznościowych.

§ 3

Sprzedaż produktów

 1. Sklep MyTable.shop zajmuje się sprzedażą Produktów przy pomocy Internetu, na terenie Polski.
 2. Produkty dostępne w sprzedaży Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i zostały legalnie dopuszczone do sprzedaży.
 3. Informacje dostępne w sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawda. Złożenie zamówienia jest równoznacznie ze złożeniem oferty kupna danego produktu, na warunkach dostępnych w Karcie Produktu.
 4. Cena widoczna w karcie produktu, jest ceną w złotych polskich (PLN), zawierającą podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztów transportu ani usług dodatkowych, np. pakowania na prezent.
 5. Zamówienia przy pomocy sklepu internetowego MyTable.shop można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby gotowe zamówienie zostało wydane w ciągu 48h od momentu poprawnie złożonego zamówienia (a w przypadku zamówień płatnych z góry – również po zaksięgowaniu płatności). Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Zamówienia złożone po godz. 15.00 traktowane są jak zamówienia złożone w kolejny dzień roboczy.
 6. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów zarejestrowanych i zalogowanych, jak również bez zakładania konta.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia w serwisie jest zapoznanie się i akceptacja poniższego Regulaminu.

§ 4

Umowa sprzedaży

1. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, Klient musi złożyć poprawnie zamówienie w sklepie MyTable.shop, przy pomocy dostępnych w sklepie narzędzi, zgodnie z § 3 pkt 5, 6 oraz 7.
2. Sprzedawca potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie zamówienia i przyjęcie do realizacji drogą mailową, co jednocześnie jest związaniem Klienta jego Zamówieniem.
3. W mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji powinny się znaleźć:
3.1. wszystkie istotne elementy Zamówienia,
3.2. formularz odstąpienia od umowy,
3.3. Regulamin wraz z pouczeniem Zamawiającego o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.
4. W chwili otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e?mail, o której mowa w pkt 3 następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą.
5. Do każdego Zamówienia będzie wystawiony dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT, w przypadku wyrażenia życzenia przez Klienta), który będzie dołączony do przesyłki. W przypadku zamówień z opcją „zapakuj na prezent” i wysyłki pod wskazany adres, na prośbę Zamawiającego, dokument sprzedaży zostanie wysłany oddzielnie, drogą listowną pod wskazany adres.
6. Sklep MyTable.shop nie przekazuje danych Zamawiającego do podmiotów trzecich. Zastrzega sobie natomiast prawo do wysyłki maili lub smsów reklamowych, z aktualną ofertą sklepu.

§ 5

Koszt, sposób i termin dostawy Zamówień

1. Podczas składania zamówienia, w zależności od wybranych opcji i kraju dostawy, zostanie wyświetlony koszt dostawy Zamówienia.

2. Na czas dostawy składają się poniższe elementy:

2.1. Termin kompletowania Zamówienia i przekazanie go kurierowi (§ 3 pkt 5)

2.2. Czas dostawy Zamówienia przez Przewoźnika – czas deklarowany wynosi od 1 do 2 dni roboczych (dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy DPD oraz InPost. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika w wyjątkowych sytuacjach, nie będących winą Sprzedawcy.

4. Zamawiający może odebrać swoje Zamówienie osobiście, w siedzibie Sprzedającego (Gorzew 19, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie), po wcześniejszym ustaleniu drogą telefoniczną lub mailową.

§ 6

Płatności

 1. W sklepie internetowym MyTable.shop Sprzedający umożliwia Zamawiającemu poniższe metody płatności:
  1.1. płatność u kuriera przy odbiorze (za pobraniem)
  1.2. płatność przy odbiorze osobistym, w siedzibie Sprzedającego (Gorzew 19, 95-200 Pabianice)
  1.3. płatność online, przy pomocy serwisu do płatności elektronicznych Przelewy24
  1.4. płatność przelewem tradycyjnym (konieczne podanie w tytule numeru zamówienia), na nasz numer konta firmowego:
  Bank Pekao S.A. : 61 1240 5527 1111 0011 1219 7424
 2. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, Zamówienie jest wysyłane po dokonaniu weryfikacji danych oraz skompletowaniu przez Sprzedawcę.
 3. Dla zamówień z opcją płatności online lub przelewu tradycyjnego, Zamówienie jest wysyłane dopiero po zaksięgowaniu płatności.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności za Zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Kupna, w kwocie wskazanej przez sklep internetowy.

§ 7

Warunki Reklamacji

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Wszystkie Produkty które znajdują się w ofercie sklepu MyTable.shop mają 12-miesięczną gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (liczoną od dnia dostarczenia Zamówienia Zamawiającemu).
1.2. Paragon lub faktura VAT, dołączone do zamówienia, są dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej.

2. Rękojmia.
2.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.2. Zgłoszenie wad Produktów wraz z informacją o szczegółach wystąpienia, dacie zamówienia i jak największej ilości szczegółów, wraz z odpowiednim żądaniem, należy zgłaszać na nasz adres e-mail: sklep@MyTable.shop lub tradycyjną formą pisemną, na adres: A&M Export Import, Gorzew 19, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie. Należy dołączyć również dane kontaktowe Zamawiającego, dzięki którym będzie możliwe wysłanie odpowiedzi zwrotnej, wraz z decyzją Sprzedającego. Brak takich informacji uniemożliwi dalsze kroki ze strony Administratora sklepu.
2.3. Aby ocenić faktyczne wystąpienie wad Produktu, konieczne jest dostarczenie go do siedziby Sprzedawcy.
2.4. Sprzedawca odpowie na zgłoszenie Klienta w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji drogą mailową lub na papierze (liczy się data stempla pocztowego).

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który jest również Konsumentem i zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić, bez podania przyczyny. Warunkiem koniecznym jest złożenie oświadczenia (formularza zwrotu). Wyjątkiem są sytuacje opisanej w punkcie 9. niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się że Umowa Sprzedaży nie była zawarta, natomiast obowiązkiem Konsumenta jest zwrot Produktów Sprzedawcy w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy (w przypadku wysyłki, liczy się data przekazania Produktów kurierowi).
 3. Zwroty należy kierować na adres: A&M, Gorzew 19, 95-200 Pabianice. Po stronie Konsumenta jest jak najstaranniejsze zapakowanie Produktu, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
 4. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, lub użytkowanie go w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru oraz funkcjonowania, leży po stronie Konsumenta.
 5. Sprzedawca zwróci Konsumentowi płatności związane z Umową Sprzedaży od której Konsument odstępuje, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz zwracanych Produktów, z wyjątkiem punktu 6 i 8 niniejszego paragrafu, w sposób użyty podczas składania Zamówienia (chyba, że Konsument wskaże inną drogę zwrotu płatności).
 6. W przypadku gdy Konsument odesłał Produkt w sposób inny, niż najtańszy oferowany w sklepie MyTable.shop, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi płatności za dodatkowy koszt związany z przesyłką.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Produktów.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi jedynie koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentom gdy:
  9.1. Przedmiotem jest Produkt wyprodukowany/zaprojektowany/przygotowany na indywidualne zamówienie Klienta, w tym vouchery podarunkowe dostępne w sprzedaży.
  9.2. Oryginalne opakowanie w którym był dostarczony Produkt zostało trwale uszkodzone, lub zostały naruszone względy higieniczne.
  9.3. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed jej realizacją, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.
  9.4. Koszt zapakowania prezentu na prezent nie jest zwracany Zamawiającemu.
 10. W przypadku nie dotrzymania warunków Umowy Sprzedaży przez Zamawiającego, w tym płatności i terminów, Sprzedawcy również przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 9

Usługi Elektroniczne: rodzaj i zakres

 1. W sklepie MyTable.shop Usługodawca umożliwia korzystanie z tych oto poniższych Usług Elektronicznych:
  1.1. Zawieranie Umowy Kupna Produktu.
  1.2. Zarejestrowanie Konta w Sklepie: będące usługą darmową. Usługa ta, zawierana jest na czas nieokreślony.
  1.3. Newsletter: jest to usługa darmowa, również zawierana na czas nieokreślony.
  1.4. Czat z konsultantem: darmowa usługa, która zawierana jest na czas oznaczony (trwa tylko podczas prowadzenia konsultacji z konsultantem reprezentującym Sklep MyTable.shop).
 2. Poniższy Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców
 3. Administrator Sklepu ma prawo do publikacji w swoim sklepie MyTable.shop treści reklamowych i materiałów promujących, będących integralną częścią Sklepu, a także do komunikacji marketingowej z Klientami sklepu.
 4. Do pełnej obsługi Sklepu oraz korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedającego, należy posiadać urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, telefon lub tablet), przeglądarkę internetową z obsługą plików Cookies oraz Javascript, a także adres e-mail.

§ 10

Vouchery Podarunkowe

 1. Wydawcą Voucherów Podarunkowych jest tylko i wyłącznie Właściciel sklepu MyTable.shop: A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzew 19, 95-200 Pabianice, NIP: 729 25 04 649.
 2. Po zakupie Vouchera Podarunkowego należy niezwłocznie wysłać informację dla kogo jest przeznaczony oraz dokonać płatności za niego, w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher nie podlega zwrotom, wymianie na środki pieniężne ani też przy zakupach za kwotę niższą niż na voucherze, różnica kwot nie będzie zwracana.
 4. Voucher należy wykorzystać na zakupy w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu, podczas jednorazowych zakupów. Kwota z vouchera nie będzie rozbijana na kilka zamówień ani też zwracana (ani przed terminem ważności jego realizacji, ani po).
 5. Sprzedaż voucherów podarunkowych nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 6. W przypadku usunięcia maila z kodem vouchera podarunkowego, Sprzedający nie ma obowiązku wysyłania ponownie wiadomości.
 7. Vouchery wysyłane będą drogą mailową: zawierać będą indywidualny kod rabatowy, o określonej wartości, umożliwiający jednorazowy zakup pomniejszony o kwotę swojej wartości.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sytuacji gdy występuje rozbieżność pomiędzy którąkolwiek częścią Regulaminu a prawem polskim, wyższość mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w obszarze kwestionowanego punktu.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Konsumentem, wynikający z Umowy Sprzedaży, powinny być rozstrzygane na początku drogą polubownych negocjacji, mających na celu znalezienie wspólnego rozwiązania, przy zastosowaniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W sytuacji jeśli jednak nie uda się wypracować takiego kompromisu, lub rozwiązanie nie będzie satysfakcjonujące dla którejś ze stron, spory powinien rozstrzygnąć właściwy sąd powszechny.
 3. W przypadku reklamacji, po zakończeniu procesu reklamacyjnego, Klient będący Konsumentem na prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia sporu w sądzie polubownym, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, umożliwionym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Konsument ma prawo dochodzić swoich prac również u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, których zadaniem jest ochrona praw konsumentów. Udzielona przez nich pomoc jest bezpłatna.
 5. Platforma internetowa ODR: Online Dispute Resolution, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – również może posłużyć Konsumentowi do polubownego rozwiązania sporu. W takiej sytuacji należy wysłać skargę przez formularz kontaktowy.